Giải câu 2 Bài Luyện tập Phép cộng và phép trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 - SGK Toán 4:

Thử lại phép trừ.

Giải câu 2 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

4 025 - 312; 5 901 - 638; 7 521 - 98;

Bài làm:

Giải câu 2 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021