Giải câu 3 Bài Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 - SGK Toán 4:

Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ):

Giải câu 3 Bài Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 56

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

Bài làm:

Sử dụng thước đo để độ dài của các đoạn thẳng:

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng 3 cm.

b) Những cạnh vuông góc với cạnh DH là: AD, BC, IH

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là: 3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là: (6 + 3) x 2 = 18 (cm)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021