Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a)

b)

Bài làm:

a)

Cách 1:

(quy đồng mẫu số)

(rút gọn cả tử và mẫu cho 2)

Cách 2:

(quy đồng mẫu số)

b)

Cách 1:

(rút gọn cả tử và mẫu cho 2)

Cách 2:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021