Giải bài So sánh các số có nhiều chữ số

  • 1 Đánh giá

Trong bài học này, các con sẽ học cách so sánh các số có nhiều chữ số. Giúp các con hiểu lí thuyết cũng như nắm chắc chắc bài tập.

A. Lý thuyết

So sánh hai số có số chữ số bằng nhau:

Khi so sánh hai số có số chữ số bằng nhau thì ta so sánh từng cặp số ở cùng một hàng từ trái qua phải.

So sánh hai số có số chữ số khác nhau:

Số nào có số chữ số ít hơn thì bé hơn.

Số nào có số chữ số nhiều hơn thì lớn hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 13 - sgk toán 4:

Giải câu 1 Bài So sánh các số có nhiều chữ số

9999 ...10 000 653 211....653 211

99 999 ...100 000 43 256... 432 510

726 585...557 652 845 713...854 713

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 13 - sgk toán 4:

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 13 - sgk toán 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092; 943 567; 932 018.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 13 - sgk toán 4:

a, Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b, Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c, Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d, Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan