Giải bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng:

Cách 1:

  • Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
  • Số bé = Tổng - Số lớn = Số lớn - Hiệu

Cách 2:

  • Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2
  • Số lớn = Tổng - Số bé = Hiệu + Số lớn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 47 - SGK Toán 4:

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 47 - SGK Toán 4:

Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 47 - SGK Toán 4:

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 47 - SGK Toán 4:

Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem
Chủ đề liên quan