Toán lớp 4 trang 7: Luyện tập Biểu thức có chứa 1 chữ Giải bài tập Toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Toán lớp 4 trang 7: Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ được giáo viên KhoaHoc giải đáp đầy đủ các câu hỏi, bài tập có trong bài nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Toán lớp 4, mời các bạn cùng tham khảo.

Giải Toán lớp 4 trang 7 Câu 1

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải câu 1 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Đáp án:

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

6 x 7 = 42

10

6 x 10 = 60

b)

b

18 : b

2

18 : 2 = 9

3

18 : 3 = 6

6

18 : 6 = 3

c)

a

a + 56

50

50 + 56 = 116

26

26 + 56 = 82

100

100 + 56 = 156

d)

b

97 - b

18

97 – 18 = 79

37

97 – 37 = 60

90

97 – 90 = 7

Giải Toán lớp 4 trang 7 Câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7;

b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34;

d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Đáp án:

a) 35 + 3 × n

Nếu n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b) 168 – m × 5

Nếu m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c) 237 – (66 + x)

Nếu x = 34 thì 237 – (66 + x) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d) 37 × (18 : y)

Nếu y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

Giải Toán lớp 4 trang 7 Câu 3

Giải câu 3 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Đáp án:

+) Nếu c = 7 thì 7 + 3 x c = 7 + 3 x 7 = 7 + 21 = 28 ;

+) Nếu c = 6 thì (92 – c) + 81 = (92 – 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;

+) Nếu c = 0 thì 66 x c + 32 = 66 x 0 + 32 = 0 + 32 = 32.

Ta có bảng kết quả như sau:

cBiểu thứcGiá trị của biểu thức
58 x c40
77 + 3 x c28
6(92 - c) + 81167
066 x c + 3232

Giải Toán lớp 4 trang 7 Câu 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a × 4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a=3cm a=5dm a=8m

Giải câu 4 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Đáp án:

Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)

Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

Giải Toán 4 - Biểu thức có chứa một chữ nhằm ôn lại các số đếm từ 0 đến 100 000 và các phép cộng, trừ trong phạm vi một trăm nghìn. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 4, nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cũng như học tốt môn Toán lớp 4.

  • 56 lượt xem
Chủ đề liên quan