Giải bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 120

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 120 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \(\frac{1}{5}\)

b) và \(\frac{11}{10}\)

c) và \(\frac{15}{17}\)

d) và \(\frac{22}{19}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 120 sgk toán lớp 4

So sánh các phân số sau với 1:

; \(\frac{3}{7}\) ;\(\frac{9}{5}\); \(\frac{7}{3}\); \(\frac{14}{15}\) ; \(\frac{16}{16}\) ; \(\frac{14}{11}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 120 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021