Giải bài tập 2 ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 162 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 162 - sgk toán lớp 4

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được:

a) ...52 chia hết cho 3

b) 1...8 chia hết cho 9

c) 92... chia hết cho cả 2 và 5

d) 25... chia hết cho cả 5 và 3

Bài làm:

a) ...52 chia hết cho 3

=> Đó là các số 252, 825

b) 1...8 chia hết cho 9

=> Đó là các số: 108, 198

c) 92... chia hết cho cả 2 và 5

=> Đó là số: 920

d) 25... chia hết cho cả 5 và 3

=> Đó là số: 255

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021