Giải câu 3 Bài Luyện tập Tính chất kết hợp của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 46 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x - 306 = 504;

b) x + 254 = 680.

Bài làm:

a) x - 306 = 504 b) x + 254 = 680

x = 504 + 306 x = 680 - 254

x = 810 x = 426

Đáp số: x = 810 Đáp số: x = 426

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021