Giải bài : Quy đồng mẫu số các phân số sgk Toán 4 trang 115

  • 1 Đánh giá

Quy đồng các phân số cần thực hiện từng bước như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Quy đồng mẫu số

  • Hai phân số và $\frac{2}{5}$ đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số và $\frac{6}{15}$ ;
  • 15 gọi là mẫu số chung của hai phân số và $\frac{2}{5}$.

2. Cách quy đồng mẫu số các phân số

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau :

  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 114 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và $\frac{1}{4}$

b) và $\frac{3}{7}$

c) và $\frac{8}{9}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 114 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số :

a) và $\frac{8}{11}$

b) và $\frac{3}{8}$

c) và $\frac{9}{7}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021