Giải bài tập 4 trang 173 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài làm:

Bài 4:

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

64 x 25 = 1600 (m2 )

Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được kg thóc nên số thóc thu hoạch trên thửa ruộng hình chữ nhật là:

x 1600 = 800 (kg)

800kg = 8 tạ

Đáp số: 8 tạ thóc.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021