Giải bài Dãy số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, các con sẽ học về Dãy số tự nhiên. KhoaHoc hi vọng sẽ giúp các con hiểu bài và nắm chắc kiến thức hơn.

A. Lý thuyết

Các số: 0; 1; 2; 3; ...; 9; 10; ...; 100; ...; 1 000; ... là các số tự nhiên.

Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...

Ta có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số:

Giải bài Dãy số tự nhiên

Số 0 ứng với điểm gốc của tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số.

Không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên kéo dài mãi mãi.

Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 hay số 0 là số tự nhiên bé nhất.

Trong dãy số tự nhiên, nếu thêm 1 hoặc bớt 1 ở bất kì số nào (bớt ở bất kì số nào khác 0) ta được số tự nhiên liền sau hoặc liền trước nó. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau 1 đơn vị.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Giải câu 1 Bài Dãy số tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Giải câu 2 Bài Dãy số tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4; 5;...

b) ....; 87; 88

c) 896; ...898.

d) 9; 10;.....

e) 99; 100;....

g) 9998; 9999;....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909; 910; 911;....;.....;....;....;.....

b) 0; 2; 4; 6;...;.....;....;....;.....;....;.....

c) 1; 3; 5; 7;....;.....;....;.....;....;.....

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021