Giải câu 1 Bài Dãy số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Giải câu 1 Bài Dãy số tự nhiên

Bài làm:

Số tự nhiên liền sau của một số là số lớn hơn số đó một đơn vị

Số liền sau của số 6 là số 7;

Số liền sau của số 29 là số 30;

Số liền sau của số 99 là số 100;

Số liền sau của số 100 là số 101;

Số liền sau của số 1 000 là số 1 001;

Từ đó các con điền vào ô trống như sau:

67
2930
99100
100101
1 0001 001
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021