Giải bài tập 1 trang 176 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765km2

19599km2

9615km2

15496km2

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài làm:

Bài giải:

Theo bảng số liệu trên ta có kết quả như sau:

9615km2 < 9765km2 < 15496 km2 < 19599 km2

Như vậy các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021