Giải bài tập 2 trang 176 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

Số bé

Số lớn

Bài làm:

BÀI 2:

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

Số bé

18

189

140

Số lớn

90

252

245

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021