Giải bài Hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Hai đường thẳng song song. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Hai đường thẳng song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 51 - SGK Toán 4:

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 51 - SGK Toán 4:

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Giải câu 2 Bài Hai đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 51 - SGK Toán 4:

Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Giải câu 3 Bài Hai đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021