Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập cách so sánh các phân số có cùng mẫu số và các phân số không có cùng mẫu số, .... KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 123 sgk toán lớp 4

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

... \(\frac{11}{14}\) \(\frac{4}{25}\) ...\(\frac{4}{23}\) \(\frac{14}{15}\)...1

...\(\frac{24}{27}\) \(\frac{20}{19}\) ...\(\frac{20}{27}\) 1.... \(\frac{15}{14}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 123 sgk toán lớp 4

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1; b) Phân số lớn hơn 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 123 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021