Giải câu 3 bài Hình thoi sgk Toán 4 trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 140 sgk toán lớp 4

Thực hành gấp và cắt giấy theo hình vẽ trong sgk để tạo thành hình thoi.

Giải câu 3 bài Hình thoi - sgk Toán 4 trang 140

Bài làm:

Lấy một mảnh giấy hình chữ nhật.

  • Gấp đôi 3 lần tờ giấy đó ta được một hình chữ nhật mới.
  • Ta cắt một góc của hình chữ nhật mới đó theo đường như hình vẽ.
  • Mở hình vừa cắt được ta được hình thoi.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021