Giải bài tập 5 trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Bài làm:

Bài giải:

Theo đề bài ra ta có:

Số lớn nhất có ba chữ số là 999 do đó tổng hai số là 999.

Số bé nhất có hai chữ số là 99 do đó hiệu hai số là 99.

Số bé là: (999 - 99 ) : 2 = 450

Số lớn là: 999 - 450 = 549

Đáp số:

Số lớn là 549;

Số bé là 450.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021