Giải câu 3 bài : Ki-lô-mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 4

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Bài làm:

Hướng dẫn: Khu rừng là hình chữ nhật nên diện tích được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

Diện tích của khu rừng là:

3 x 2 = 6 (km2 )

Đáp số : 6km2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021