Giải Câu 2 bài Thương có chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 85 sgk Toán lớp 4

Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phúy máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là:

97200 : 72 = 1350(l)

Đáp số : 1350l nước

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021