Giải bài tập 1 trang 151 luyện tập sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Hiệu của hai số là 85. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ trên ta có hiệu các phần bằng nhau là:

8 - 3 = 5 (phần)

Số thứ nhất là: 85 : 5 x 3 = 51

Số thứ hai là: 51 + 85 = 136

Đáp số: Số thứ nhất 51

Số thứ hai 136

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021