Giải câu 3 Bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 47 - SGK Toán 4:

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài làm:

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021