Giải bài tập 3 trang 155 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10000. quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

Bài làm:

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021