Giải bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Góc nhọn bé hơn góc vuông. Góc nhọn đỉnh O, cạnh OA; OB

Chương II. Phép cộng và phép trừ

Góc tù lớn hơn góc vuông. Góc tù đỉnh O, cạnh OA, OB.

Giải bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc bẹt bằng hai góc vuông. Góc bẹt đỉnh O; cạnh OA, OB.

Giải bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 49 - SGK Toán 4:

Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giải câu 1 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 - SGK Toán 4:

Trong các hình tam giác sau:

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

- Hình tam giác nào có góc vuông?

- Hình tam giác nào có góc tù?

Giải câu 2 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021