Giải câu 2 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 49 - SGK Toán 4:

Trong các hình tam giác sau:

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

- Hình tam giác nào có góc vuông?

- Hình tam giác nào có góc tù?

Giải câu 2 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài làm:

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn là: ABC;

- Hình tam giác nào có góc vuông là: DEG;

- Hình tam giác nào có góc tù là: MNP.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021