Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 89 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 sgk toán lớp 4

Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

Bài làm:

Hướng dẫn : 24 gói muối có 18kg muối, vậy muốn tìm số gam muối có trong một túi, ta cần đổi 18kg sang gam rồi lấy số tìm được chia cho 240.

Bài giải

Đổi : 18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là:

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số: 75g muối

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021