Giải bài tập 2 Luyện tập chung (tiếp) trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a)

24 579 + 438 67

82604 - 35246

b)

235 x 325

101598 : 287

Bài làm:

Bài 2:

a)

Ta có phép tính và kết quả như sau:

b)

Ta có phép tính và kết quả như sau:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021