Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 53 - SGK Toán 4:

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta thu được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhất đó.

Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài làm:

Áp dụng cách vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước, ta vẽ đường thẳng EG Như sau:

Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Các tứ giác đều là hình chữ nhật là: ABCD; AEGD; EBCG.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021