Giải bài : Ki-lô-mét vuông

  • 1 Đánh giá

Để đo diện tích lớn như diện tích của thành phố hay diện tích của cả khu rừng, người ta thường dùng đơn vị Ki-lô-mét vuông. Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km.

Ki-lô-mét vuông viết tắt là km2

1km2 = 1 000 000 m2

Ví dụ: Diện tích của Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921km2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 4

viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Chin trăm hai mươi mốt ki – lo – mét vuông

Hai nghìn ki – lô – mét vuông

509 km2

32000 km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1k m2 = …. m2 1 m2 = ……dm2

1000000 m2 = ….km2 5km2 = …… m2

32m249d m2 = …..dm2

2000000 m2 = …km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 4

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 4

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

a) Diện tích lớp học : 81cm2; 900dm2; 40m2

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021