Giải bài Luyện tâp Toán lớp 4 trang 55

  • 1 Đánh giá

Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, dễ hiểu và rõ ràng. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 56 - SGK Toán 4:

Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Toán lớp 4 trang 55

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 56 - SGK Toán 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào cuối mỗi câu sau:

- AH là đường cao của hình tam giác ABC (.....)

- AB là đường cao của hình tam giác ABC (....)

Giải câu 2 Bài Luyện tập - Toán lớp 4 trang 55

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 56 - SGK Toán 4:

Cho đoạn thẳng AB = 3 cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh là AB).

Giải câu 3 Bài Luyện tập - Toán lớp 4 trang 55

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 56 - SGK Toán 4:

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b) Xác định trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC. Nối điểm M và điểm N ta được các hình tứ giác đều hình chữ nhật

- Nêu tên các hình chữ nhật đó.

- Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Chủ đề liên quan