Giải câu 1 Bài Luyện tập Toán lớp 4 trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 56 - SGK Toán 4:

Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Toán lớp 4 trang 55

Bài làm:

Góc vuông là:

a) Góc đỉnh A, cạnh AB, AC.

b) Góc đỉnh A; cạnh AB, AD.

Góc đỉnh B, cạnh BD, BC.

Góc đỉnh D, cạnh DA, DC.

Các góc nhọn là:

a) Góc đỉnh B, cạnh BA, BC.

Góc đỉnh C, cạnh CA, CB.

Góc đỉnh M, cạnh MA, MB.

b) Góc đỉnh B; cạnh BA, BD.

Góc đỉnh C, cạnh CB, CD.

Góc đỉnh D, cạnh DB, DC.

Góc đỉnh D, cạnh DA, DB.

Góc tù là:

a) Góc đỉnh M, cạnh MB, MC.

b) Góc đỉnh B, cạnh BA, BC.

Góc bẹt là:

a) Góc đỉnh M, cạnh MA, MC.

b) Trong hình b không có góc bẹt.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021