Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 136 sgk toán lớp 4

Một hình bình hành có diện tích m2 , chiều cao m .Tính độ dài đáy của hình đó?

Bài làm:

Shbh = chiều cao x đáy , nên độ dài đáy = Shbh­ : chiều cao.

Áp dụng công thức trên với hình bình hành có diện tích m2 , chiều cao m.

Độ dài đáy của hình hình hành là:

: = x \(\frac{5}{2}\) = 1 (m)

(theo kết luận của câu 3: là phân số đảo ngược của \(\frac{2}{5}\) nên tích bằng 1)

Đáp số: 1 m

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021