Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 110

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 110 sgk toán lớp 4

Viết các phân số: Một phần tư, sáu phần mười; mười tám phần mười lăm; bảy mươi hai phần trăm.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đổi từ cách đọc sang cách viết của phân số như ví dụ sau:

Một phần tư: khi đó 1 là tử số, 4 là mẫu số. Vậy phân số viết là:

Tương tự ta có kết quả như sau:

  • Sáu phần mười viết là:
  • Mười tám phần mười lăm viết là:
  • Bảy mươi hai phần trăm viết là:
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021