Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính

a) ;

b) ;

c)

Bài làm:

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu, ta giữ nguyên mẫu và cộng tử với nhau.

a) Hai phân số có cùng mẫu là 3:

b) Hai phân số có cùng mẫu là 5:

c) Ba phân số có cùng mẫu là 27:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021