Giải bài tập 4 trang 178 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng số học sinh gái.Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái ?

Bài làm:

Bài 4:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 : 7 x 4 = 20 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh gái.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021