Giải câu 1 Bài Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 và 6

b) 60 và 12;

c) 325 và 99

Bài làm:

a) Số lớn là: (24 + 6) : 2 = 15

Số bé là: 24 - 15 = 9

b) Số bé là: (60 + 12) : 2 = 24

Số lớn là: 24 + 12 = 36

c) Số lớn là: ( 325 + 99) : 2 = 212

Số bé là: 325 - 212 =113

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021