Giải bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số sgk Toán 4 trang 119

  • 1 Đánh giá

Làm thế nào để biết phân số nào lớn hơn phân số nào ? Để biết điều đó, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng "So sánh hai phân số cùng mẫu số". Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

  • Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn
  • Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn
  • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 118 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \(\frac{5}{7}\)

b) và \(\frac{2}{3}\)

c) và \(\frac{5}{8}\)

d) và \(\frac{9}{11}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 119 sgk toán lớp 4

a) Nhận xét:

< \(\frac{5}{5}\) mà \(\frac{5}{5}\) = 1 nên < 1

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

> \(\frac{5}{5}\) mà \(\frac{5}{5}\) = 1 nên > 1

Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số lớn hơn 1.

b) So sánh các phân số sau với 1

; \(\frac{4}{5}\) ; \(\frac{7}{3}\); \(\frac{6}{5}\) ; \(\frac{9}{9}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 119 sgk toán lớp 4

Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021