Giải câu 1 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tính rồi thử lại:

a) 35 269 + 27 485

80 326 - 45 719

b) 48 796 + 63 584

10 000 – 8 989

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021