Giải câu 3 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 138 sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

Bài làm:

a) (thực hiện phép nhân trước, cộng trừ sau)

(rút gọn cả tử và mẫu cho 2 và 3)

(quy đồng mẫu số rồi cộng hai phân số cùng mẫu)

b) (thực hiện phép chia trước, trừ sau)

(quy đồng mẫu số rồi cộng hai phân số cùng mẫu)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021