Giải bài 4 bài luyện tập trang 148 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 148 - sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chu vi 350m, chiều rộng bằng chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Bài làm:

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

350 : 2 = 175 (m)

Theo sơ đồ ta có tổng các phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là: (175 : 7 ) x 3 = 75 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 175 - 75 = 100 (m)

Đáp số: chiều rộng 75 m

chiều dài 100 m

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021