Giải bài tập 3 Ôn tập về tìm số trung bình cộng trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 175 - sgk toán lớp 4:

Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?

Bài làm:

Bài 3:

Theo đề bài tổ 2 quyên góp được nhiều hơn tổ 1 hai quyển vở nên tổ 2 quyên góp được số quyển vở là:

36 + 2 = 38 (quyển)

Tổ 2 quyên góp được ít hơn tổ 3 hai quyển vở nên tổ 3 quyên góp được số quyển vở là:

38 + 2 = 40 (quyển)

Trung bình mỗi tổ quyên góp được số quyển vở là:

(36 + 38 + 40 ) : 3 = 38 (quyển)

Đáp số: 38 quyển vở.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021