Giải câu 1 bài : Phân số

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 107 sgk toán lớp 4

a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Giải bài : Phân số

b) Trong mỗi phân số trên, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?

Bài làm:

Hướng dẫn: Theo như ví dụ mẫu phần lí thuyết, để viết được phần số chỉ phần đã tô màu, ta tìm số trên tử là phần đã tô màu, số dưới mẫu là tất cả số phần được chia.

a)

 • Hình 1 : đọc là: hai phần năm
 • Hình 2 : đọc là : năm phần tám
 • Hình 3: đọc là : ba phần tư
 • Hình 4: đọc là : bảy phần mười
 • Hình 5 : đọc là: ba phần sáu
 • Hình 6: đọc là: ba phần bảy

b)

 • Hình 1: mẫu số là 5 cho biết hình chữ nhật đã được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là số 2 cho biết đã tô màu vào 2 phần bằng nhau đó.
 • Hình 2 : mẫu số là 8 cho biết hình tròn đã được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là số 5 cho biết đã tô màu vào 5 phần bằng nhau đó.
 • Hình 3: mẫu số là 4 cho biết hình tam giác đã được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.
 • Hình 4: mẫu số là 10 cho biết có 10 hình tròn như nhau, tử số là số 7 cho biết đã tô màu vào 7 phần bằng nhau đó.
 • Hình 5 : mẫu số là 6 cho biết hình đó đã được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.
 • Hình 6: mẫu số là 7 cho biết có 7 con vịt như nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 con vịt đã được tô màu.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021