Giải Bài Luyện tập Trang 68

 • 1 Đánh giá

Tonng bài luyện tập này, KhoaHoc giúp các con khắc sâu kiến thức. Từ đó, hướng dẫn giải các bài tập về phép nhân. Hi vọng đây là tài liệu bổ ích hỗ trợ các con học tập tốt hơn.

A. Lý thuyết

 • Phép nhân
 • Tính chất của phép nhân
  • Tính chất giao hoán
  • Tính chất kết hợp
 • Nhân với số tận cùng là chữ số 0
 • Đơn vị diện tích
  • Mét vuông
  • Đề xi mét vuông
 • Nhân một số với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 68 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 135 x (20 +3)b) 642 x (30 - 6)
427 x (10 + 8)287 x (40 - 8)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 sgk Toán lớp 4

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

134 x 4 x 5; 5 x 36 x 2; 42 x 2 x 7 x 5

b) Tính (theo mẫu):

145 x 2 + 145 x 98

= 145 x (2 + 98)

= 145 x 100 = 14 500

137 x 3 + 137 x 97 428 x 12 - 428 x 2

94 x 12 + 94 x 88 537 x 39 - 537 x 19

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 68 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 217 x 11

217 x 9

b) 413 x 21

413 x 19

c) 1234 x 31

875 x 29

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 68 sgk Toán 4

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021