Giải Câu 3 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Bài làm:

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a) 9 toa xe

b) 6 toa xe

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021