Giải bài tập 1 ôn tập về số tự nhiên (tiếp) trang 161 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

989...1321 34 579...34 601

27 105...7985 150 482...150 459

8300 : 10 ...830 72 600...726 x 100

Bài làm:

989 < 1321 34 579 < 34 601

27 105 > 7985 150 482 < 150 459

8300 : 10 = 830 72 600 = 726 x 100

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021