Giải bài tập 3 trang 172 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 172 - sgk toán lớp 4

> ; < ; =

5 giờ 20 phút ... 300 phút

giờ ... 20 phút

495 giây ... 8 phút 15 giây

phút ... $\frac{1}{3}$ phút

Bài làm:

5 giờ 20 phút > 300 phút

( Vì 5 giờ 20 phút = 320 phút)

giờ = 20 phút

(Vì giờ = $\frac{1}{3} \times 60$ = 20 phút)

495 giây = 8 phút 15 giây

( 8 giây x 60 + 15giây = 495 giây)

phút < $\frac{1}{3}$ phút

( phút = 12 giây ; $\frac{1}{3}$ phút = 20 giây)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021