Giải bài Luyện tập chung

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung Toán 4 trang 56. Để họ tốt toán lớp 4

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 56 - SGK Toán 4:

a) 386259 + 260837

726485 - 452936

b) 528946 + 73529

435260 - 92753

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 56 - SGK Toán 4:

Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6 257 + 989 + 743;

b) 5 798 + 322 + 4 678

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 56 - SGK Toán 4:

Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ):

Giải câu 3 Bài Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 56

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 56 - SGK Toán 4:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021