Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 134

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 134 sgk toán lớp 4

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng $\frac{2}{3}$m.

Bài làm:

Hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng $\frac{2}{3}$m.

Áp dụng công thức: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài x chiều rộng) x 2

Chu vi hình chữ nhật đó là :

( + $\frac{2}{3}$) x 2 = ($\frac{4 \times 3}{5 \times 3}$ + $\frac{2 \times 5}{3 \times 5}$) x2

= ( + $\frac{10}{15}$) x 2 = $\frac{22}{15}$ x 2 = $\frac{44}{15}$ (m)

Đáp số: m.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021