Giải câu 3 Bài Các số có sáu chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 10 - SGK toán 4:

Đọc các số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Bài làm:

96 315: chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm;

796 315: bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm;

106 315: một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm;

106 827: một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021